Věcné břemeno na pozemku

Pokud máte pozemek, který je naprosto čistý, nevede zde žádná komunikace nebo rozvody elektřiny, plynu, vody nebo kanalizace, tak v podstatě máte o starost méně. Jenomže ne vždy se tak daří a mnohdy se ocitnete v nesnadné situaci, když se musí například řešit přístupová cesta, která má rovněž své parametry. Určitě se můžete kdykoliv obrátit o radu na geodetickou kancelář VISIONPLAN-3D. Můžete tak jednoduše vyřešit nejen tento problém, ale využít i další geodetické služby, více info zde: https://www.visionplan.cz/.

Vyhotovení geometrického plánu

Nejčastěji se se řeší geometrický plán pro vyznačení příjezdových cest a následně, když na vašem pozemku jsou inženýrské sítě. V tomto případě i zde je nutné dodržet věcné břemeno, které se vyznačí podle tras a ještě je nutné počítat s ochranným pásmem. Vše se dá velmi jednoduše vyřešit a zaměřit. Vy tak získáte geometrický plán, který samozřejmě musíte odsouhlasit, poté teprve se předá příslušným úřadům, což znamená nejprve na stavební úřad a následně lze zažádat o vklad do katastru nemovitostí. Katastrální úřad tento zápis provede do 30 dnů a věcné břemeno je vyřešeno.