Dokonalý servis

Společnosti a sídla chtějí pomáhat začínajícím podnikatelům, proto Vás nyní informujeme o prodeji ready made sro, jejímž důležitým přínosem pro Vaše podnikání je již splacený základní kapitál ve výši 200 tis. Kč. Firma je již zapsaná v obchodním rejstříku a podnikat můžete vlastně hned po podpisu smlouvy. Urychlení prací při zakládání společnosti je významný krok pro zjednodušení Vašeho podnikání.

Dobrá zpráva

Česká legislativa začíná být konečně vstřícnější začínajícím podnikatelům a nevyžaduje komplikované zakládání společností, přesto profesionální přístup našich odborníků Vám zaručí právní i účetní jistotu. S prodejem ready made sro získáte již hotovou firmu se splaceným kapitálem bez dluhů a s nulovou historií. Nabízíme i další služby za zvýhodněné ceny, jako je bezplatné vedení účtu, poskytnutí virtuálního sídla a daňové poradenství.